Treści prawne


POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY REGULAMIN STRONY WWW.QLINK.COM.PLPANELU NADAWCZEGO QLINK, PANELU MAGAZYNOWEGO QLINK I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ QLINK SP Z O.O.

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych przy użyciu najnowszych technologii i rozwiązań organizacyjnych. 

Nieustanne ulepszamy i wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne, na bieżąco monitorujemy nasze zabezpieczenia oraz sposób przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ważna jest dla nas także przejrzystość naszych działań. Dlatego na tej stronie zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres: biuro@qlink.com.pl.

 1. Zasady ochrony danych osobowych
 2. Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w RODO, tj. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane przetwarzamy w minimalnym zakresie, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Staramy się, aby Twoje dane były zawsze prawidłowe i aktualne i przetwarzane tylko przez taki okres, jaki jest konieczny do zrealizowania danego celu. 
 3. Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Do danych osobowych przetwarzanych przez nas mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. 
 5. Wymagamy również od swoich podwykonawców i kontrahentów, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami RODO. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych (np. jeśli na podstawie przepisów prawa również są administratorem Twoich danych osobowych).
 6. Kiedy dochodzi do przetwarzania danych
 7. Twoje dane osobowe przetwarzamy m.in. w następujących sytuacjach i celach:
  1. kiedy postanawiasz zostać naszym Kontrahentem – w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) 
  1. kiedy realizujesz swoje uprawnienia związane z umową, np. składasz reklamację – w celu realizacji uprawnień przysługujących Ci na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas )
  1. kiedy kierujesz do nas zapytanie przez Stronę – w celu odpowiedzi na pytanie (art. 6 ust. 1 b) RODO – podjęcie działań na Twoje żądanie)
  1. kiedy korzystasz z naszych serwisów w celu realizacji dowolnej usługi (np. zakup etykiety nadawczej, sprawdzenie statusu przesyłki – w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
  1. kiedy procedujemy odprawę podatkowo-celną zamówionej przez Ciebie przesyłki – na podstawie obowiązującego przepisu prawa (art. 6 ust. 1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych
  1. kiedy wchodzisz na naszą Stronę – w celu poprawy komfortu korzystania ze Strony 
   (art. 6 ust. 1 a) RODO – Twoja zgoda wyrażona przez ustawienia plików cookies, o czym szczegółowo poniżej)
  1. kiedy wchodzisz na naszą Stronę – w celach statystycznych i analitycznych (art. 6 ust. 1 f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes)
  1. kiedy chcemy się dowiedzieć o jakość usług świadczonych przez nas i przez naszych Partnerów – w celach badania satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes)
  1. kiedy chcemy poinformować Cię o naszych nowych usługach lub funkcjonalnościach – w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes)
  1. kiedy dojdzie między nami do sporu – w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes)
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa (np. z prawa celnego przy realizacji usługi odprawy podatkowo-celnej Twojej przesyłki). W pozostałych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub wykonania usługi. Jeśli nie podasz Twoich danych lub podasz nieprawdziwe dane nie będzie możliwe dostarczenie Ci przesyłki czy realizacja innych usług. 
 1. Odbiorcy danych
 2. Twoje dane osobowe możemy przekazać innym podmiotom, np. operatorom pocztowym i logistycznym oraz agencjom celnym w celu realizacji usług, Agentowi rozliczeniowemu, który proceduje płatność, przewoźnikowi, który przyjedzie do Ciebie, aby odebrać lub wręczyć przesyłkę. Twoje dane możemy również przekazywać podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe oraz informatyczne, agencjom marketingowym i telemarketingowym działającym na nasze zlecenie lub innym podmiotom wskazanym przez Qlink. 
 3. Twoje dane osobowe możemy przekazywać także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; np. właściwym organom celnym, właściwym urzędom skarbowym, właściwym urzędom i instytucjom administracyjnym i publicznym, w tym UOKIK czy BIG lub BIK.
 1. Przesyłanie danych poza EOG
 2. W ramach stosunków umownych możemy przesyłać Twoje dane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W takim przypadku stosujemy wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Twoich danych. Jednym z tego rodzaju środków jest zawieranie umów zawierających standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską na potrzeby przekazywania danych osobowych poza EOG. Natomiast jeżeli przesyłamy dane do USA to jedynie do podmiotów spełniających kryteria bezpieczeństwa wyznaczone przez RODO i uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym przez Komisję Europejską. 
 • Czas przechowywania danych
 • Okres przetwarzania przez nas danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. 
  Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (głównie cele marketingowe). 
 • Tytułem przykładu Twoje dane będą przez nas przechowywane:
  • jeśli jesteś naszym Kontrahentem – przez okres trwania umowy oraz przez 5 lat po jej rozwiązaniu, co wynika z obowiązków przechowywania dokumentacji podatkowej i przewozowej oraz innych przepisów prawa,
  • jeśli wchodzisz na naszą Stronę, a nie jesteś klientem (np. sprawdzasz status przesyłki) – do czasu zamknięcia sesji lub jeśli zmienisz preferencje dot. plików cookies, czyli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych,
  • jeśli zadajesz nam pytanie przez formularz kontaktowy na Stronie lub kontaktujesz się bezpośrednio z Qlink – przez okres 12 miesięcy od przesłania odpowiedzi,
  • w innych sytuacjach uzasadnionych umowami lub wynikającymi ze stosunku prawnego.

Po tym czasie dane zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane. 

 • Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych
 • Przysługują Ci następujące prawa:
 1. prawo dostępu do Twoich danych, a więc prawo do uzyskania od nas informacji, czy Twoje dane są przetwarzane i jakie, a także prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do sprostowania i prawo do usunięcia danych, czyli prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych danych, a także ich usunięcia – nie będziemy mogli usunąć danych tylko wtedy, jeśli przepisy prawa zobowiązują nas do ich dalszego przetwarzania,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do uzyskania danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, albo prawo do żądania przeniesienia Twoich danych bezpośrednio do innych administratorów,
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy głównie przetwarzania danych w celach marketingowych),
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych – np. poprzez zmianę ustawień przeglądarki dot. plików cookies,
 7. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. Informacje o plikach cookies
 9. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (na komputerze, tablecie lub smartfonie) osób odwiedzających naszą Stronę i przeznaczone są do korzystania ze Strony, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 10. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas przechowywania na Twoim urządzeniu oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie Ci korzystania ze Strony i spowodowanie, by nasza strona była bardziej przyjazna. Informacje zbierane za pomocą plików cookies są przechowywane w celach utrzymania Twojej sesji na Stronie, pomagają nam ulepszać Stronę poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk użytkowania Strony, pomagają dostosowywać oferowane przez nas usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dodatkowo, jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy używać plików cookies, tagów lub innych podobnych funkcjonalności, aby uzyskać informacje, które umożliwiają pokazywanie dostosowanych reklam, zarówno ze Strony, jak i z witryn internetowych osób trzecich lub w inny sposób, na podstawie analizy Twoich nawyków przeglądania.
 11. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 12. W ramach naszej Strony i Paneli wykorzystujemy cztery typy plików cookies:
  1. Pliki cookies sesyjne: zbierają informacje o czynnościach użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie wejścia na Stronę i kończy się z chwilą opuszczania Strony. Po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Pliki cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
  • Pliki cookies własne: zamieszczane przez nas.
  • Pliki cookies zewnętrzne: umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez nas, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań użytkowników Strony, w celach statystycznych.
 • Wykorzystujemy cookies własne w celu:
  • uwierzytelniania Twojej osoby na Stronie i zapewnienia sesji (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
 • Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w celu:
  • popularyzacji Strony i Paneli  za pomocą serwisów społecznościowych ;
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
  • umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem w szczególności sieci AdWords i DoubleClick (administrator cookies zewnętrznego Google AdWords i DoubleClick: Google Inc. z siedzibą w USA).  

Szczegółowe informacje o ochronie danych przetwarzanych w celach marketingowych przez Google dostępne są tu: https://www.google.com/policies/technologies/ads, natomiast obowiązek informacyjny Google dostępny jest tu: https://www.google.com/policies/privacy. Sprzeciw wobec reklamy na podstawie profilowania można złożyć przez zmianę preferencji tu: http://www.google.com/ads/preferences

 1. Pliki cookies są bezpieczne dla komputerów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputera użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie za Twoją zgodą. Zgodę możesz wyrazić poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w Twoim urządzeniu, przez które korzystasz z naszej Strony.
 3. W każdym czasie możesz cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Pliki cookies są zazwyczaj konfigurowane w menu „Preferencje” lub „Narzędzia”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeśli zmienisz ustawienia dot. plików cookies korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie i utrudnić poprawne działanie naszej Strony.